Teori

Cosinus av v+πv + \pi

Om man adderar ett halvt varv till argumentet för cosinus får man samma cosinusvärde fast negativt. Om man t.ex. beräknar cosinus av π3+π\frac{\pi}{3} + \pi får man cos(π3+π)=-cos(π3). \cos\left( \dfrac{\pi}{3} + \pi \right) = \text{-} \cos\left( \dfrac{\pi}{3} \right). Detta kan visas med hjälp av additionsformeln för cosinus.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}