Teori

Argument vid multiplikation på polär form

När två komplexa tal skrivna på polär form multipliceras får man produktens argument genom att addera faktorernas argument. Om man t.ex. vet att arg(z1)=20\arg \left( z_1 \right)=20^\circ och arg(z2)=45\arg \left( z_2 \right)=45^\circ får man arg(z1z2)=20+45=65. \arg \left(z_1\cdot z_2 \right)=20^\circ+45^\circ=65^\circ.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}