Teori

Argument vid division på polär form

När två komplexa tal skrivna på polär form divideras får man kvotens argument genom att subtrahera nämnarens argument från täljarens argument. Om man t.ex. vet att arg(z1)=80\arg(z_1)=80^\circ och arg(z2)=30\arg(z_2)=30^\circ får man arg(z1z2)=8030=50. \arg \left( \dfrac{z_1}{z_2} \right)=80^\circ-30^\circ=50^\circ.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}