{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Beräkna logaritm

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Teori

Beräkna logaritm

Vissa logaritmer är det möjligt att bestämma värdet av utan räknare. Exempel på sådana är
Om basen upphöjt till något heltal är det man ska logaritmera är det ofta möjligt att bestämma logaritmens värde. Speciellt tydligt är det när man tar tiologaritmen av en tiopotens. Då räcker det med att räkna antalet nollor. T.ex. är lika med
close
Community (beta)