Teori

Sätt båda led som exponent på samma bas

Om två uttryck är lika med varandra kommer likheten även att gälla om man sätter båda som exponenter på samma bas. Om t.ex. 3y=173y=17 kommer även det även gälla att 103y=1017. 10^{3y}=10^{17}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}