Teori

Sätt båda led som exponent på basen ee

Om två uttryck är lika med varandra kommer likheten även att gälla om man sätter båda som exponenter på samma bas. Om t.ex. 2x=92x=9 kommer det även gälla att e2x=e9. e^{2x}=e^{9}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}