Teori

Bryt ut minustecken

När man bryter ut ett minustecken ur ett uttryck bryter man egentligen ut faktorn -1\text{-} 1, vilket byter tecken på alla termer i uttrycket. Uttrycket hamnar innanför en parentes med minustecknet framför. 3x25x+2=-(-3x2+5x2) 3x^2-5x+2 = \text{-} (\text{-}3x^2 + 5x - 2) Multiplicerar vi in -1\text{-} 1 i parentesen får vi samma uttrycket som vi började med.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}