Teori

arcsin av ett standardvärde

Värden för arcussinus av en standardvinkel kan läsas direkt ur en tabell med exakta trigonometriska värden. Eftersom tabellen exempelvis ger att sin(π6)=12\sin\left( \frac{\pi}{6} \right)=\frac{1}{2} betyder det att arcsin(12)=π6.\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)= \frac{\pi}{6}.

Vinkel vv 00 π6\dfrac{\pi}{6} π4\dfrac{\pi}{4} π3\dfrac{\pi}{3} π2\dfrac{\pi}{2} -π6\text{-} \dfrac{\pi}{6} -π4\text{-} \dfrac{\pi}{4} -π3\text{-} \dfrac{\pi}{3} -π2\text{-} \dfrac{\pi}{2}
sin(v) \sin(v) 00 12\dfrac{1}{2} 12\dfrac{1}{\sqrt{2}} 32\dfrac{\sqrt{3}}{2} 11 -12\text{-}\dfrac{1}{2} -12\text{-}\dfrac{1}{\sqrt{2}} -32\text{-}\dfrac{\sqrt{3}}{2} -1\text{-} 1

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}