Teori

arccos av ett standardvärde

Värden för arcuscosinus av en standardvinkel kan läsas av direkt ur en tabell med exakta trigonometriska värden. Eftersom tabellen exempelvis ger att cos(π3)=12\cos\left( \frac{\pi}{3} \right)=\frac{1}{2} betyder det att arccos(12)=π3.\arccos\left(\frac{1}{2}\right)= \frac{\pi}{3}.

Vinkel vv 00 π6\dfrac{\pi}{6} π4\dfrac{\pi}{4} π3\dfrac{\pi}{3} π2\dfrac{\pi}{2} 2π3\dfrac{2\pi}{3} 3π4\dfrac{3\pi}{4} 5π6\dfrac{5\pi}{6} π\pi
cos(v) \cos(v) 11 32\dfrac{\sqrt{3}}{2} 12\dfrac{1}{\sqrt{2}} 12\dfrac{1}{2} 00 -12\text{-}\dfrac{1}{2} -12\text{-}\dfrac{1}{\sqrt{2}} -32\text{-}\dfrac{\sqrt{3}}{2} -1\text{-}1

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}