Teori

Primitiv funktion till ekxa\dfrac{e^{kx}}{a}

En primitiv funktion till ekxa,\frac{e^{kx}}{a}, där aa och kk är konstanter, är ekxak.\frac{e^{kx}}{a\cdot k}. T.ex. är D-1(e2x5)=e2x52. D ^{\text{-}1} \left( \dfrac{e^{2x}}{5} \right) = \dfrac{e^{2x}}{5 \cdot 2}. Skriver man om ekxa\frac{e^{kx}}{a} som 1aekx\frac{1}{a} e^{kx} kan man se att detta är samma regel som den för att bestämma en primitiv funktion till aekxae^{kx}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}