Teori

Primitiv funktion till a1xa \cdot \dfrac{1}{x}


En primitiv funktion till funktioner på formen a1xa \cdot \frac{1}{x} får man genom att multiplicera aa med ln(x).\ln(x). Konstanten aa följer alltså endast med när man bestämmer primitiva funktionen till 1x\frac{1}{x}. T.ex. är D-1(71x)=7ln(x). D ^{\text{-}1} \left(7 \cdot \dfrac{1}{x} \right) = 7\ln(x).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}