Teori

Primitiv funktion till ax\dfrac{a}{x}


En primitiv funktion till funktioner på formen ax\frac{a}{x} får man genom att multiplicera aa med ln(x).\ln(x). Konstanten aa följer alltså endast med. Detta motsvarar att skriva funktionen som a1xa \cdot \frac{1}{x} och sedan bestämma primitiva funktionen till 1x\frac{1}{x}. T.ex. är D-1(4x)=4ln(x). D ^{\text{-}1} \left( \dfrac{4}{x} \right) = 4\ln(x).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}