Teori

Primitiv funktion till acos(kv)a\cos(kv)

En primitiv funktion till acos(kv),a\cos(kv), där aa och kk är konstanter, är asin(kv)k.\frac{a\sin(kv)}{k}. T.ex. är D-1(5cos(3v))=5sin(3v)3. D ^{\text{-}1}(5\cos(3v))=\dfrac{5\sin(3v)}{3}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}