Teori

Addera koordinater

Vid addition av vektorer adderas xx-koordinaterna för sig och yy-koordinaterna för sig, t.ex. (3,5)+(2,7)=(3+2,5+7). (3,5)+(2,7)=(3+2,5+7).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}