Teori

Absolutbeloppet av ett positivt tal

När man tar absolutbeloppet av 00 eller ett positivt tal händer ingenting. Man kan alltså plocka bort absolutbeloppstecknen utan vidare. T.ex. är 0=0och9=9. |0|=0 \quad \text{och} \quad |9|=9.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}