Teori

Absolutbelopp av positivt eller negativt tal

Ett absolutbelopp blir alltid positivt oavsett tecken på ingångsvärdet. Det spelar alltså ingen roll om man hade +5+5 eller -5\text{-} 5 från början eftersom absolutbeloppet blir 55 oavsett: ±5=5. |\pm 5| = 5.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}