Teori

Absolutbelopp av negativt tal

När man tar absolutbeloppet av ett negativt tal plockas minustecknet bort, eftersom ett absolutbelopp alltid är positivt eller 00: -5=5. | \text{-} 5| = 5.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}