Teori

Absolutbeloppet av ett negativt tal

När man tar absolutbeloppet av ett negativt tal försvinner minustecknet. T.ex. är -7=7. |\text{-}7|=7.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}