Teori

Definitionen av absolutbelopp

Absolutbeloppet a|a| utvecklas på ett av två sätt. Om aa är 00 eller större ändrar absolutbeloppet ingenting, och då är a=a|a| = a. Däremot om aa är ett negativt tal byter a|a| tecken på detta med ett minustecken: a=-a|a| = \text{-} a. Dessa två vägar att utveckla a|a| brukar skrivas ihop som a={a,om a0-a,om a<0. |a| = \begin{cases}a, & \text{om }a \geq 0 \\ \text{-} a, & \text{om }a \lt 0.\end{cases}

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}