Regel

Varians

Varians är ett spridningsmått, och definieras som kvadraten av standardavvikelsen.

Varians=(x1μ)2+(x2μ)2++(xnμ)2n\text{Varians}=\dfrac{(x_1-\mu)^2+(x_2-\mu)^2+\ldots+(x_n-\mu)^2}{n}

μ\mu är medelvärdet, xx är datapunkterna och nn är antalet punkter.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}