Regel

k-form

Alla räta linjer som inte är vertikala kan skrivas på så kallad kk-form.

y=kx+my=kx+m

kk och mm är konstanter. k-värdet anger linjens lutning och m-värdet visar var den skär yy-axeln. Detta sätt att beskriva en rät linje kallas kk-form. Om mm-värdet är 00 kallas sambandet för en proportionalitet.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}