Regel

Begränsningsarea kub

En kub begränsningsarea kan beräknas med formeln A=6s2A=6s^2 där ss står för kubens sidlängd.

H4.svg

Varje sida i kuben är en kvadrat med sidlängden ss, så arean för varje sida är s2s^2. Vi vecklar ut kuben och lägger den platt på marken.

H2.svg

Nu ser vi att det kuben består av sex likadana sidor med arean s2s^2. Detta ger begränsningsarean A=6s2. A=6s^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}