Regel

Area av en cirkelsektor

Arean av en cirkelsektor bestäms av radien rr och medelpunktsvinkeln, v.v.

Area av en cirkelsektor 1.svg

Den beräknas genom att multiplicera andelen av cirkeln som sektorn utgör med arean av hela cirkeln.

A=v360πr2A = \dfrac{v}{360^\circ} \cdot \pi r^2

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}