{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Iterator

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Teori

Iterator

Iterator är en datatyp som beskriver uppräkningar. De innehåller instruktioner för att bestämma de objekt som ingår i uppräkningen. T.ex. skapar funktionen range() en iterator som räknar upp heltal. Iteratorer används ofta i samband med loopar, där en iteration i loopen görs för varje uppräknat objekt.
for i in range(5): print(i**2)
  • Visa resultat
>
0
1
4
9
16

Flera andra datatyper kan omvandlas till typen iterator. En lista kan t.ex. omvandlas till en iterator som stegar sig igenom elementen i listan med hjälp av kommandot in.

for element in ['vad', 'är', 'meningen']: print(element)
  • Visa resultat
>
vad
är
meningen
close
Community