Memo

Decimaler, bråk och procent


Tal i olika former
Decimalform Bråkform Procentform
0.010.01 1100\frac 1 {100} 1 %1\ \%
0.050.05 120\frac 1 {20} 5 %5\ \%
0.100.1\phantom{0} 110\frac 1 {10} 10 %10\ \%
0.200.2\phantom{0} 15\frac 1 {5} 20 %20\ \%
0.250.25 14\frac 1 {4} 25 %25\ \%
0.3330.333\ldots 13\frac 1 {3} 33.333 %33.333\ldots\ \%
0.400.4\phantom{0} 25\frac 2 {5} 40 %40\ \%
0.500.5\phantom{0} 12\frac 1 {2} 50 %50\ \%
0.600.6\phantom{0} 35\frac 3 {5} 60 %60\ \%
0.6660.666\ldots 23\frac 2 {3} 66.666 %66.666\ldots\ \%
0.750.75 34\frac 3 {4} 75 %75\ \%
0.800.8\phantom{0} 45\frac 4 {5} 80 %80\ \%

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}