{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}

Exempel

Räkna med talet och

fullscreen

Beräkna och och svara med decimaler.

Visa Lösning expand_more

För att beräkna måste vi använda räknare. Vi börjar med att trycka på knappen (2nd + LN). Då skrivs samt en startparentes ut på räknaren, och vi kan sedan sätta in och avsluta med en slutparentes.

beräkning med talet e

Avrundat till decimaler får vi För att beräkna måste vi använda räknaren igen. Vi börjar med att trycka på knappen LN, vilket skriver ut samt en startparentes. Vi skriver sedan in och avslutar parentesen innan vi trycker på ENTER.

beräkning med naturliga logaritmen och talet e

Alltså är