Uppgift

Beräkna e3e^3 och ln(3)\ln(3) och svara med 44 decimaler.

Lösning

För att beräkna e3e^3 måste vi använda räknare. Vi börjar med att trycka på knappen exe^x (2nd + LN). Då skrivs e^e\hat{} samt en startparentes ut på räknaren, och vi kan sedan sätta in 33 och avsluta med en slutparentes.

beräkning med talet e

Avrundat till 44 decimaler får vi e320.08554.e^3 \approx 20.08554. För att beräkna ln(3)\ln(3) måste vi använda räknaren igen. Vi börjar med att trycka på knappen LN, vilket skriver ut ln\ln samt en startparentes. Vi skriver sedan in 33 och avslutar parentesen innan vi trycker på ENTER.

beräkning med naturliga logaritmen och talet e

Alltså är ln(3)1.0986.\ln(3) \approx 1.0986.

Visa lösning Visa lösning

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}