Digitala verktyg

Talet ee på räknare

För att skriva talet ee på räknaren trycker man på ee-knappen (2nd + ÷\div). Trycker man ENTER skrivs värdet av talet ut med 1010 gällande siffror.

Talet e

För att skriva potenser med ee som bas kan man trycka på ee^-knappen (2nd + LN). Då skrivs ee^ samt en parentes ut. Exempelvis skulle e5e^{5} kunna räknas ut med hjälp av denna knapp.

Uträkning med e

motsvarande sätt kan man använda knappen LN för att beräkna den naturliga logaritmen.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}