Exempel

Omvandla procentform till bråkform

Skriv 20%20\,\% på bråkform.

Procent betyder hundradelar, och därför kan man skriva om andelen till bråkform genom att bara införa nämnaren 100100. Kom ihåg att sedan förkorta bråket!

20%20\, \%
20100\dfrac{20}{100}
210\dfrac{2}{10}
15\dfrac{1}{5}

20%20\, \% är alltså lika med 15\frac 1 5 (en femtedel).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}