Teori

Omvandla procent till hundradel

Procent betyder hundradel, vilket innebär att 1%1\,\% kan skrivas som 1100.\frac{1}{100}. Exempelvis kan man skriva 7878 procent som 78%=78100. 78\, \%=\dfrac{78}{100}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}