Omvandla ett tal från blandad form till bråkform
Talet 2342\frac 3 4 står i blandad form. Vi gör heltalsdelen 22 till ett bråk med samma nämnare som bråkdelen, så kan vi därefter addera de två bråken.
2342 \dfrac 3 4
84+34\dfrac 8 4 + \dfrac 3 4
114\dfrac {11} 4
Den blandade formen 2342\frac 3 4 skrivs i bråkform som 114\frac {11} 4.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}