Multiplicera bråk med heltal

Beräkna 3293\cdot\frac{2}{9}.

Ett tal multiplicerat med ett bråk kan skrivas om genom att flytta upp talet som faktor i täljaren. Multiplicerar vi 33 med 29\frac{2}{9} ska produkten 323\cdot 2 alltså delas på 99.

3293\cdot\dfrac{2}{9}
329\dfrac{3\cdot2}{9}
69\dfrac{6}{9}
23\dfrac{2}{3}

Produkten av 33 och 29\frac{2}{9} blir alltså 23\frac{2}{3}.


{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}