Lösa en potensekvation med udda exponent

Lös ekvationen x3=27x^3=27.

Genom att dra tredje roten ur båda led kan vi lösa ut xx. När exponenten är udda får vi endast en lösning och den är i det här fallet positiv. Multipliceras ett tal med sig själv tre gånger måste det ju vara positivt för att produkten ska bli positiv.

x3=27x^3=27
x=273x=\sqrt[3]{27}
x=3x=3

x=3x=3 löser ekvationen eftersom 333=273\cdot 3\cdot 3=27. Hade potensen stått lika med 27-27 hade vi fått en negativ lösning. Multipliceras ett tal med sig själv tre gånger måste det ju vara negativt för att produkten ska bli negativt.

x3=27x^3=-27
x=273x=\sqrt[3]{-27}
x=3x=-3

x=3x=-3 löser ekvationen eftersom (3)(3)(3)=27(-3)(-3)(-3)=-27.


{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}