{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Lösa en potensekvation med udda exponent

Lös ekvationen .

Genom att dra tredje roten ur båda led kan vi lösa ut . När exponenten är udda får vi endast en lösning och den är i det här fallet positiv. Multipliceras ett tal med sig själv tre gånger måste det ju vara positivt för att produkten ska bli positiv.

löser ekvationen eftersom . Hade potensen stått lika med hade vi fått en negativ lösning. Multipliceras ett tal med sig själv tre gånger måste det ju vara negativt för att produkten ska bli negativt.

löser ekvationen eftersom .


Laddar innehåll