Lös en olikhet algebraiskt

Vi ska lösa olikheten 5x+3>12. 5x+3\gt-12. För att lösa olikheten kan man göra på samma sätt som när man löser en ekvation. Kom bara ihåg att vända olikhetstecknet om du multiplicerar eller dividerar med något negativt.

5x+3>125x+3 \gt -12
5x>155x \gt-15
x>3x \gt -3

Om 5x+3>125x+3\gt -12 måste xx vara större än 3-3.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}