Exempel

Lös en ekvation i ett steg

Lös ekvationen x+4=9.x+4=9.

Inspektionsmetoden
Ekvationen säger att xx är ett tal som tillsammans med 44 blir 99. Eftersom 5+4=9{\color{#0000FF}{5}}+4=9 är x=5.x={\color{#0000FF}{5}}.

Balansmetoden
Man kan även lösa ekvationen genom att få xx ensamt. Eftersom vi har x+4x+4 i vänsterledet måste vi dra bort 44 från båda led för att xx ska bli ensamt.

x+4=9x+4=9
x+44=94x+4-4=9-4
x=5x=5

Ekvationens lösning är alltså x=5x=5.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}