Lös ekvation med $x$ i båda led

Vi ska lösa ekvationen 3x=x+12. 3x=x+12. I ekvationen finns det xx i både VL\text{VL} och HL.\text{HL}. För att lösa ut xx måste man först samla x:enx\text{:en} på ena sidan. Enklast är att subtrahera xx från båda led vilket lämnar 1212 ensamt i HL.\text{HL}.

3x=x+123x=x+12
2x=122x=12
x=6x=6

Ekvationen har lösningen x=6x=6.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}