Lös en ekvation som innehåller en parentes

Vi ska lösa ekvationen 3(2x4)=18. 3(2x-4)=18. Ekvationen kan lösas på två sätt. Det ena är att multiplicera in trean i parentesen och sedan förenkla.

3(2x4)=183(2x-4)=18
32x34=183\cdot2x-3\cdot4=18
6x12=186x-12=18
6x=306x=30
x=5x=5

Ekvationens lösning är alltså x=5x=5. Man kan också börja med att dividera med 33 i båda led. Då försvinner parentesen och man kan fortsätta lösa ekvationen som vanligt.

3(2x4)=183(2x-4)=18
2x4=62x-4=6
2x=102x=10
x=5x=5

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}