Uppgift

Lös följande ekvationssystem grafiskt utan räknare: {y=2x1y+x4=0.\begin{cases}y=2x-1 \\ y+x-4=0. \end{cases}

Lösning
För att lösa ekvationssystemet grafiskt behöver vi rita upp linjerna. Den första ekvationen är redan skriven på kk-form, så vi behöver bara skriva om den andra.
y+x4=0y+x-4=0
y4=-xy-4=\text{-} x
y=-x+4y=\text{-} x+4

Nu ritar vi upp linjerna i ett koordinatsystem genom att tolka linjernas mm-värden som startpunkten och k-värden som lutningen.

Skärningspunkten för linjerna anger det xx- och yy-värde som löser ekvationssystemet.

Linjernas skärningspunkt är (2,3)(2,3) så ekvationssystemets lösning är {x=2y=3.\begin{cases}x=2 \\ y=3. \end{cases}

Visa lösning Visa lösning

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}