Grafiskt bestämma $C$ i exponentialfunktion

Ange CC till exponentialfunktionen som ritats i nedanstående koordinatsystem.

Todo:Rita en exponentialfunktion med C=3

CC anger yy-värdet där exponentialfunktionen skär yy-axeln (CC brukar även kallas för startvärde). Från grafen ser vi att funktionen skär yy-axeln i punkten (0,3)(0,3). Funktionens startvärde är alltså C=3C=3.


{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}