Dividera bråk med heltal

Vi ska dividera 23\frac{2}{3} med 55. Det är samma sak som att multiplicera bråkets nämnare med 55.

23undefined5\left.{\dfrac{2}{3}}\middle/\right.5
235\dfrac{2}{3\cdot5}
215\dfrac{2}{15}

Delar man 23\frac 2 3 med 55 blir kvoten 215\frac{2}{15}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}