Bestäm ett prismas volym

Prismat nedan har basytan 2020 cm2^2 och höjden 33 cm. Vad är volymen?

Prisma1.svg

För att beräkna volymen av ett prisma beräknar vi prismats basarea och multiplicerar med höjden: V=Bh. V = Bh. Vi använder våra värden i volymformeln.

V=BhV = Bh
V=203V = {\color{#0000FF}{20}}\cdot {\color{#009600}{3}}
V=60V = 60

Prismats volym är 6060 cm3^3.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}