Bestäm en rektangels area

Vad är arean av en rektangel med sidorna 22 och 33 cm? Om basen och höjden i en rektangel är bb och hh beräknar man dess area enligt A=bhA=bh.

Skills rektangelns area1.svg

Vi beräknar arean av rektangeln genom att multiplicera sidlängderna.

A=bhA=bh
A=32A={\color{#0000FF}{3}}\cdot{\color{#009600}{2}}
A=6A=6

Rektangelns area är alltså 66 cm2^2. Eftersom sidlängderna angivits i cm blir areaenheten cm2^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}