Bestäm en kvadrats area
Vad är arean av en kvadrat med sidlängden 1.11.1 cm? Om längden av en sida i en kvadrat är ss beräknar man kvadratens area enligt A=s2A=s^2, dvs. sidlängden gånger sig själv.
Skills kvadratens area1.svg

Vi beräknar arean av en kvadrat med sidan 1.11.1 cm genom att kvadrera 1.11.1.

A=s2A=s^2
A=1.12A={\color{#0000FF}{1.1}}^2
Förenkla potens
A=1.21A=1.21

Kvadratens area är 1.211.21 cm2^2. Eftersom sidlängden angivits i cm, blir areaenheten cm2^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}