{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ toc.name }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ stepNode.name }}
{{ 'ml-toc-proceed' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}

{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}

{{ 'ml-lesson-show-solutions' | message }}
{{ 'ml-lesson-show-hints' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}

Digitala verktyg

Spridningsdiagram på räknare

För att rita ett spridningsdiagram på räknaren börjar man med att skriva in värdena. Tryck på STAT och välj Edit... och fyll i värdena i listorna L1 och L2.
Fönster i räknaren som visar Stat och sedan Edit
TI-räknare som visar två listor där man matat in värden

Därefter trycker man på STAT PLOT (2nd + Y=) och kontrollerar om plotten är aktiverad (On) eller inte (Off). Behöver man aktivera den eller göra inställningar väljer man t.ex. det första alternativet med ENTER.

STAT PLOT för TI-räknare

För att aktivera plotten, ställ markören på On och tryck ENTER. För att få ett spridningsdiagram ska första symbolen på Type vara vald.

Inställningar för plottar

Rita nu upp plotten genom att trycka på GRAPH. Ser man inte alla punkter kan man behöva justera inställningarna för räknarens koordinatsystem.

TI-räknare med spridningsdiagram