{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Bevis

Vinkelsumman i en triangel

Vinkelsumman i en triangel är . Om man ritar en triangel med vinklarna , och ska man alltså visa att . Dessutom dras två linjer: och . är en förlängning av basen och går genom motstående hörn parallellt med .

Proof Vinkelsumma triangel1.svg

De blå vinklarna är alternatvinklar och eftersom och är parallella är vinklarna lika stora: . På samma sätt är de röda vinklarna lika stora.

Proof Vinkelsumma triangel2.svg

Titta nu på triangelns övre hörn. Där har finns vinklarna , och . De bildar tillsammans en rak vinkel så summan av dem är . Det betyder att .

Q.E.D.