Bevis

Vinkelsumman av en fyrhörning


När man adderar alla vinklar i en fyrhörning blir det 360360^\circ. För att visa detta drar vi en diagonal mellan två av hörnen i en godtycklig fyrhörning.

Proof Vinkelsumma fyrhorning1.svg

Nu ser vi att det bildas två trianglar som tillsammans täcker fyrhörningens alla vinklar. Dessa trianglar har vinkelsumman 180180^\circ vardera. Det betyder att den totala vinkelsumman för fyrhörningen är 180+180=360180^\circ+180^\circ=360^\circ.

Q.E.D.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}