{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Volymenhet

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Volymenheter

Volymenheter används för att beskriva hur stor en volym är. Standardenheten (SI-enheten) för volym är kubikmeter och är lämplig för att t.ex. beskriva hur mycket vatten en pool innehåller. När det handlar om mindre volymer är det däremot vanligare att man använder liter som är ett ersättningsnamn för .

Är enheten okänd brukar man skriva "ve." (volymenheter) för att påpeka att det handlar om volym.

close
Community (beta)