Begrepp

Tal

Ett tal är ett sätt att representera ett värde. Några exempel på olika tal är 3400, -17, 43, och  90.235. 3400, \ \text{-}17, \ \dfrac{4}{3}, \text{ och } \ 90.235. De flesta tal kan byggas upp av de tio siffrorna, 0-9, i kombination med symboler som t.ex. minustecken och rottecken. Vissa tal återkommer ofta inom matematiken och har då fått egna beteckning, t.ex. π.\pi. Tal med liknande egenskaper placeras i samma talmängd.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}