Begrepp

Siffra

Siffror är tecken som används för att bygga upp tal. I Sverige används de tio arabiska siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. \text{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9}. Siffrorna representerar olika värden beroende på hur många de är och hur de kombineras och placeras. I det romerska siffersystemet skrivs t.ex. talet 5 med siffran V. Detta innebär alltså att 5 och V är olika siffror, men representerar samma tal, dvs. de har samma värde.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}