Begrepp

Platsvärde

Varje siffra i ett tal är värt olika mycket, även om det är samma siffra. T.ex. är treorna i 3333 inte lika mycket värda, eftersom den vänstra står på tiotalsplatsen och den högra på entalsplatsen. Man säger att deras platsvärden är 1010 och 11. Platsvärdena kan användas för att skriva talet på så kallad utvecklad form: 310+31. 3\cdot 10+3\cdot 1. För att skriva ett tal i utvecklad form multiplicerar man alltså varje siffra med motsvarande platsvärde och adderar. Den här uppdelningen är precis som den man gör när man delar upp 245245 kr till "22 hundralappar, 44 tiokronor och 55 enkronor".


{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}