Begrepp

Periodisk decimalutveckling

Tal med oändlig decimalutveckling kan vara periodiska eller icke-periodiska. Ett tal med periodisk decimalutveckling innebär att decimalerna upprepar sig i ett mönster. Den eller de decimaler som upprepas markeras genom att rita en linje ovanför dem.

Bråkform Decimalform Skrivs som
13 \dfrac{1}{3} 0.333330.33333\ldots 0.30.\overline{3}
16 \dfrac{1}{6} 0.166660.16666\ldots 0.160.1\overline{6}
111 \dfrac{1}{11} 0.090900.09090\ldots 0.090.\overline{09}

Alla tal med periodisk decimalutveckling kan skrivas som bråk och är rationella. Tal med icke-periodisk oändlig decimalutveckling är irrationella.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}